درباره ما

کلمه فن داد برگرفته از نام موسسه دادگستر پیمان وفن می باشد . این موسسه با توجه به نیاز جامعه پیمانکاران و در جهت ارایه خدمات و مشاوره حقوقی در زمینه های مختلف فنی و مهندسی تاسیس شده است و در همین راستا از خدمات کارشناسان مختلف در زمینه حقوقی ،فنی مهندسی،مالی و... بهره می برد .

موسسه حقوقی فن داد مفتخر است با استفاده از تجارب وکلا ،حقوقدانان ، مهندسین و کارشناسان  مجرب که سالها در حوزه های مختلف پیمانکاری نظیر ساخت و ساز ،صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ،احداث سد و بزرگراه و ...فعالیت نموده اند ، خدمات حقوقی ،مشاوره وداوری را به پیمانکاران،کارفرمایان و فعالان حوزه های مختلف پیمانکاری ارایه نماید .

با توجه به تجمیع علوم مهندسی و روابط حقوقی و قراردادی در قراردادهای پیمانکاری و عدم امکان تفکیک آنها ،حل و فصل دعاوی پیمانکاری باید با همکاری تیم های کاری مرکب از وکلا،مهندسین و کارشناسان انجام گیرد . موسسه حقوقی فن داد با توجه به پروژه های ارجاعی و متناسب با موضوع دعاوی و ماهیت آن در هر مورد ترکیبی مناسب جهت پیگیری موضوع  انتخاب می نماید و با برگزاری جلسات مختلف هماهنگی لازم بین تیم های کاری را ایجاد می کند .در همین راستا بطور معمول وکلا و حقوقدانان موسسه در حد نیاز با مسائل فنی آشنایی دارند و همچنین مهندسین و متخصصین نیز با مفاهیم کلی حقوقی و قراردادی آشنا هستند .

یکی از موضوعات مهم در پیگیری دعاوی پیمانکاران حفظ ارتباطات کاری بین پیمانکار و کارفرما جهت ادامه پروژه یا انعقاد قرارداد در آینده است . بدین معنی که پیمانکاران جهت حل اختلافات خود با کارفرمایان تمایل چندانی جهت رجوع به مراجع قضایی و دادگستری ندارند . موسسه فن داد در همین راستا حل و فصل دعاوی پیمانکاری از طریق مذاکره و برگزاری جلسات با طرف مقابل قرارداد را سرلوحه کار خود قرارداده است. در عین حال در صورت عدم امکان حل موضوع از طریق مذاکره موسسه فن داد با استفاده از تمام ابزارهای قانونی توسط وکلا و کارشناسان مجرب حقوق موکلین خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد .

 

© طراحی و بهینه سازی گروه طراحی سیرن