مشتریان و موکلین

 

موسسه حقوقی فن داد در مدت فعالیت خود با شرکتهای مختلفی در حوزه پیمانکاری همکاری داشته است که تعدادی از انها به شرح زیر می باشند.

     -مشاور حقوقی شرکت جندی شاپور   :    www.jondishapour.com  

             - این شرکت ازبزرگترین شرکتهای بخش خصوصی فعال در حوزه های نفت و گاز،آب ،ساختمان ،تاسیسات و تجهیزات ،صنعت و معدن،راه و ترابری و نیرومی باشد.   

              -شرکت چندی شاپور در همه این زمینه ها دارای رتبه 1 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد .

             - همچنین شرکت جندی شاپور دارای رتبه 1 طرح و ساخت صنعتی (EPC)  در حوزه نفت و گاز می باشد .

     -سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

      -شرکت محور سازان ، فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی :   www.mehvarsazan.com

       -شرکت ایمن سازه جنوب  ،فعال در حوزه ساختمان و تاسیسات

       -شرکت قائد گستر  ،فعال در حوزه ساختمان و راه 

        -شرکت توسعه سرتاک  ،فعال در حوزه تاسیسات

        -شرکت انرژی و سازه ،فعال در حوزه نفت و گاز ، ساختمان و آب

         -شرکت پولاد ساروژ ،انبوه ساز ساختمان

علاوه بر این موسسه حقوقی فن داد در موارد متعددی بدون ورود در ماهیت دعوی به موکلین مشاوره حقوقی فنی ارائه نموده است .

 

© طراحی و بهینه سازی گروه طراحی سیرن