حمید محمدی


 مدارک و پروانه ها :         

         کارشناس ارشد مهندسی مدیریت و ساخت

          دانشجوی رشته حقوق  

         کارشناس رسمی ساختمان 

         مشاور ایمنی ساختمان

         پایه 1 نظارت و اجرا ساختمان 

خلاصه سوابق :

         14 سال فعالیت در حوزه پیمانکاری ساختمان 

         4 سال فعالیت در حوزه بررسی دعاوی پیمانکاری 

          3 سال فعالیت به عنوان کارشناس رسمی ساختمان در زمینه پرونده های ارجاعی از سمت سازمان نظام مهندسی 

           


ایمیل : hamidrm@fandad.ir

© طراحی و بهینه سازی گروه طراحی سیرن