امیر احمد آقایی


مدارک و تحصیلات:

     -کارشناسی عمران

     -کارشناسی ارشد عمران - زلزله

     -پایه نظارت و اجرا سازمان نظام مهندسی

سوابق و تخصصها :

    -11 سال فعالیت در حوزه پیمانکاری با سمت های سرپرست کارگاه ،مدیر اجرایی و مدیر پروژه

   -3 سال مدیریت شرکت مجری ابنیه گستران (ارایه خدمات مهندسی پیمان مدیریت )

   -4 سال فعالیت در حوزه دعاوی پیمانکاری بویژه انجام برآورد و خدمات کارشناسی فنی     


ایمیل : a.aghaei@fandad.ir

© طراحی و بهینه سازی گروه طراحی سیرن